Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 83
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Okrzei 1a
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie '"Nie Jesteś Sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3557430
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://kasprowicz.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 15.00
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 6.20
1.8 żywność długoterminowa 63.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 2.00
2.1 krótki opis tych innych darów plecak 1szt. poduszki 3 szt. komplet pościeli 1 szt.
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie: "Nie Jesteś Sam" Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 63
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 63
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 63
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania

Artur Ciurlej - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Ksiądz Magister Kazimierz Radzik SAC - wolontariusz akcji

Przyjaciele akcji:

Zuzanna Rękawiecka

Maja Kostrzewska

Małgorzata Wróblewska

Barbara Janakowska

Grzegorz Kobus

Gracjan Dąbrowicz

Ewelina Kaczorowska

Maja Wasielewska

Michalina Kusiak

Nikola Smolczewska

Julia Iwaniak

Michał Broda

Agnieszka Bryszewska

Michalina Kotarska

Natalia Kacprowicz