Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 108
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
Miejscowość Bełżyce
kod pocztowy 24-200
adres (ulica) ul. ks. bp T. Wilczyńskiego 62
obszar administracyjny miasto Bełżyce
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Centrum Usług Społecznych
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5172400
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.belzyce.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.35
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 5.95
1.8 żywność długoterminowa 39.75
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania kieruję do:

  • Dyrekcji oraz Nauczycieli i całej Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
  • Dyrekcji i Pracowników Centrum Usług Społecznych w Bełżycach;
  • Ewy Karwowskiej
  • Doroty Nowak
  • Agnieszki Piłat
  • Urszuli Widelskiej
  • Anny Mazurek
  • Andrzeja Mazurka

Beata Jęczeń  - szef Sztabu nr 108 przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach