Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 134
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-043
adres (ulica) Spadochroniarzy 8
obszar administracyjny Miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5367663
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pogotowie.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 20.8000
1.2 obuwie 1.60
1.3 zabawki 6.00
1.4 książki 13.70
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 2.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 7.40
2.1 krótki opis tych innych darów Chodzik dziecięcy, Bujaczek dziecięcy, Pościel
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania