Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 85
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji OSP w Janiszkowicach
Miejscowość Opole Lubelskie
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Wiejska 7
obszar administracyjny gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Gmina Opole Lubelskie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://golop.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://ospjaniszkowice.pl/zapraszamy-wszystkich-mieszkancow-opola-lubelskiego-do-udzialu-w-xxxi-edycji-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime/

https://opole.24wspolnota.pl/informacje-opolskie/powiat-w-sobote-wielka-zbiorka-dla-dzieci/B0TQG8jrxooinkQDFQ23

https://golop.pl/zapraszamy-wszystkich-mieszkancow-opola-lubelskiego-do-udzialu-w-xxxi-edycji-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime/

https://www.facebook.com/groups/go.lop/posts/1542808302924457/

https://www.facebook.com/PowiatOpolskiInfoReklama/videos/841189371086784/

1.1 odzież 14.50
1.2 obuwie 4.20
1.3 zabawki 6.40
1.4 książki 1.20
1.5 artykuły szkolne 6.6
1.6 środki czystości i higieny osobistej 17.40
1.7 słodycze 13.10
1.8 żywność długoterminowa 37.30
1.9 ziemiopłody 6.10
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Region Lubelski - Powiat Opolski, Tygodnik Wspólnota Opolska
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy mieszkańcom gminy Opole Lubelskie za wsparcie tegorocznej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Szczególne podziękowania dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Janiszkowicach za aktywny udział w zbiórce dobroczynnej w ramach wolontariatu przy OSP.

Dary zebrane podczas akcji w Opolu Lubelskim trafiły przede wszystkim do rodziny z powiatu opolskiego, której cały dobytek spłonął w pożarze.

Dziękujemy z całego serca i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wspierania akcji dobroczynnych. Każda pomoc, każdy, nawet drobny gest ma wielką wartość dla potrzebujących.