Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 84
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie nr 5 "STOKROTKA"
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) BARCEWICZA13
obszar administracyjny MIASTO KUTNO
teren prowadzenia zbiórek PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "STOKROTKA" W KUTNIE
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie 'Nie Jesteś Sam'
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2547762
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 4.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 12.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie " Nie jesteś sam" Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania