Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Emilia
Nazwisko Wesołowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym
Miejscowość Strupin Duży
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Strupin Duży 122
obszar administracyjny Chełm
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5638016
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://https://spstrupin.gminachelm.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.80
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1.20
1.8 żywność długoterminowa 30.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek pomocy społecznej Gminy Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 0
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Ewa Grusza - dyrektor szkoły

Emilia Wesołowska - szef sztabu

Justyna Kondej - wolontariusz

Urszula Rudnik - wolontariusz