Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 93
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa
Miejscowość Wandalin
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Wandalin 71
obszar administracyjny Gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Szkołą Podstawowa w Wandalinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka W Kraśniku
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8270007
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spwandalin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 13.00
1.4 książki 10.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 59.97
1.9 ziemiopłody 44.20
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze w Kraśniku nr 1 i nr 2
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 35
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Uczniowie , rodzice, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wandalinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wandalinie

Anna Niewielska