Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 101
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-827
adres (ulica) Zbożowa 22A
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4665566
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://mozaika.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Nasza zbiórka odbywała się w trzech oddziałach Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" w Lublinie, tj. w Oddziale nr 1 przy ul. Zbożowej 22A, w Oddziale nr 2 przy ul. Nałkowskich 78, w Oddziale nr 3 przy ul. Lwowskiej 28

1.1 odzież 5.8800
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.62
1.4 książki 6.48
1.5 artykuły szkolne 6.04
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.58
1.8 żywność długoterminowa 4.16
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Chcemy podziękować wszystkim uczestnikom ŚDS "Mozaika" , ich rodzinom oraz pracownikom placówki za wsparcie akcji.