Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 90
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
Miejscowość Chodel
kod pocztowy 24-350
adres (ulica) Szkolna 19
obszar administracyjny Gmina Chodel
teren prowadzenia zbiórek teren placówki
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8291024
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.chodel.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórkę przeprowadziliśmy podczas zabawy andrzejkowej w naszej szkole. Tradycyjnie, dobrowolnym biletem wstępu były dary w postaci produktów żywnościowych. Z zebranych artykułów  przygotowaliśmy paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących dzieci naszej placówki.

 

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 18.00
1.8 żywność długoterminowa 74.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog Szkolny - ZSPiPS Chodel
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 36
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 14
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie, okazane serce i  wsparcie akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.