Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 161
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
Miejscowość Strupin Duży
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Strupin Duży 122
obszar administracyjny Chełm
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5638016
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 8.9
1.4 książki 6.4
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.65
1.8 żywność długoterminowa 25.97
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Gminy Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 7
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 2
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Ewa Grusza - dyrektor szkoły

Emilia Wesołowska - szef sztabu

Urszula Rudnik - wolontariusz

Justyna Kondej - wolontariusz