Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 120
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie nr 5
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Kwiatowa 1
obszar administracyjny miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek budynek przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5652534
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pm5chelm.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.50
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 2.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPR Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 35

Podziękowania

Podziękowania