Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Sylwia
Nazwisko Wetoszka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Ks. Dominika Maja
Miejscowość Zaraszów 64
kod pocztowy 23-100
adres (ulica) Zaraszów
obszar administracyjny Bychawa
teren prowadzenia zbiórek Szkoła podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom dziecka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5660098
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spzaraszow.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1.00
1.8 żywność długoterminowa 11.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Wola Gałęzowska
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 45
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Marek Trzciński - Dyrektor Szkoły

Agnieszka Wójcik- Wolontariusz

Sylwia Wetoszka - Szef Sztabu

Szkoła Podstawowa im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie