Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 104
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka"
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Józefa Wybickiego 1
obszar administracyjny gmina Kutno
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie odziały zlokalizowane przy ulicy Wybickiego 1, Zamoyskiego 1, Szymanowskiego 6c/18
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2535414
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pm17kutno.wikom.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 85.00
1.2 obuwie 3.40
1.3 zabawki 63.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 15.50
1.8 żywność długoterminowa 62.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania