Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 87
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość Puchaczów
kod pocztowy 21-013
adres (ulica) Tysiąclecia 8
obszar administracyjny gmina Puchaczów
teren prowadzenia zbiórek gmina Puchaczów- Ośrodek Pomocy Społecznej, sklep spożywczy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7575068
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.opspuchaczow.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

P.H.U. Pani Anna Niwińska, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów

Sklep spożywczy, Pan Leszek Gil, Ciechanki 71, 21-013 Puchaczów

wolontariusze z Zespołu Szkół w Puchaczowie

1.1 odzież 15.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 11.00
1.8 żywność długoterminowa 72.03
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów strona internetowa www.opspuchaczow.pl, dwumiesięcznik "Wieści z Gminy Puchaczów"
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 38
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w zbiórkę darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2023.