Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 116
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka"
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Wilcza 5
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek P.M. nr 16
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2540816
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pm16kutno.wikom.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 19.0000
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 3.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 2.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam" Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 42

Podziękowania

Podziękowania