Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 114
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-005
adres (ulica) plac Wolności 4
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5320947
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.3lo.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie w dniach 7 - 19 grudnia oraz udział w zbiórce ulicznej w punkcie 36

1.1 odzież 90.0000
1.2 obuwie 20.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 43.11
1.8 żywność długoterminowa 233.30
1.9 ziemiopłody 20.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie Zakon Sióstr Felicjanek w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 50
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 10
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 50
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania