Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 126
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość Strzyżewice-Rechta
kod pocztowy 23-107
adres (ulica) Strzyżewice 13
obszar administracyjny Gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek Strzyżewice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5666012
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sprechta.strzyzewice.lubelskie.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sztaby.pdpz.pl/sprawozdanie/?pid=5YAK2

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0
1.7 słodycze 5.30
1.8 żywność długoterminowa 89.65
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów Nie
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Nie
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Strzyżewice
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 5
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Halina Piotrowska
w Strzyżewicach

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy  Arkadiusz Mazur
w Strzyżewicach