Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 143
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa
Miejscowość Płouszwice
kod pocztowy 21-008
adres (ulica) Płouszowice - Kolonia 17
obszar administracyjny Gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5020879
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spplouszowice.jastkow.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież 23.5000
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 0.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.30
1.7 słodycze 5.50
1.8 żywność długoterminowa 46.85
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów strona internetowa szkoły, facebook szkoły,
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Dla Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach