Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 144
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierz Drewnowskiego
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-346
adres (ulica) Długa 6
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek ZSEN
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7443314
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsen.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka na terenie Zespołu szkół Energetycznych poprzez codzienny dyżur wolontariuszy i przyjaciół akcji w dniach 07-15.12.2023

1.1 odzież 25.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 7.00
1.4 książki 1.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.30
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 38.80
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla wszystkich darczyńców uczniów, pracowników Zespołu Szkół Energetycznych oraz dla osób zaangażowanych w nagłaśnianie akcji, uczestniczenie w zbiórkach, podliczanie darów oraz ich transport.