Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 121
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Polski Związek Taekwon-Do
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-884
adres (ulica) Milenijna 5/B
obszar administracyjny 20-884
teren prowadzenia zbiórek Hala MOSIR im. Zdzisława Niedzieli, Lublin, 10.12.2023 r.
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7431150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.facebook.com/profile.php?id=100063570012644

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 18.2000
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 17.50
1.4 książki 29.00
1.5 artykuły szkolne 4.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.25
1.7 słodycze 21.00
1.8 żywność długoterminowa 24.00
1.9 ziemiopłody 15.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce "Jutrzenka"
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 40
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania