Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 139
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. M. Pasiaka
Miejscowość Sól
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Sól 279
obszar administracyjny Sól
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Fundacja "Krzyk" Biłgoraj
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6870125
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zs-sol.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Akcja ogłoszona została w naszej szkole poprzez dziennik elektroniczny Librus . Podany została tam termin zbiórki 4.12-15.12.2023 r. Ponadto, uczniowie z koła wolontariatu codziennie ogłaszali informacje w klasach.

1.1 odzież 3.5000
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 12.00
1.8 żywność długoterminowa 27.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Fundacja "Krzyk" w Biłgoraju
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 15
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki Fundacja "Krzyk" w Biłgoraju

Podziękowania

Podziękowania

Prosiłabym o podziękowanie dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Soli,dla Rady Rodziców Zespołu szkoły Podstawowej i Przedszkola w Soli, dla Dyrekcji Małgorzaty Kanar Zespołu szkoły Podstawowej i Przedszkola w Soli oraz uczniów : Wojciecha Flisa, Leny Czyżo, Emili Stós