Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 154
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa w Zespół Szkół Ogólnokształcących
Miejscowość Urzędów
kod pocztowy 23-250
adres (ulica) Wodna 24
obszar administracyjny gmina Urzędów
teren prowadzenia zbiórek gmina Urzędów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny, Akcja Katolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8225845
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zsourzedow.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 15.75
1.4 książki 20.60
1.5 artykuły szkolne 11.25
1.6 środki czystości i higieny osobistej 12.90
1.7 słodycze 23.45
1.8 żywność długoterminowa 104.05
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 25
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 8
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 13
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękuję wszystkim uczniom szkoły ZSO w Urzędowie, którzy wsparli akcję oraz nauczycielom: p. Anna Wnuk-Bednarczyk, p. Małgorzata Ufniarz oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie na czele z p. Anną Grzebulską. Szef sztabu 154, Małgorzata Solecka