Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 147
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Uniwersytet Medyczny
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-093
adres (ulica) Chodźki 4
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Centrum Symulacji Medycznej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.15
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.25
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.30
1.7 słodycze 0.14
1.8 żywność długoterminowa 11.32
1.9 ziemiopłody 4.15
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania