Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 136
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-150
adres (ulica) Aleja Długosza
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5338946
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.jadwiga.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 30.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 10.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 10.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania