Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Monika
Nazwisko Sokół

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-143
adres (ulica) ul. Hiacyntowa 69
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7471043
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp4lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" prowadzona była na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie w dniach 21.11.2022r.-14.12.2022r.

1.1 odzież 24.00
1.2 obuwie 0.50
1.3 zabawki 26.00
1.4 książki 1.00
1.5 artykuły szkolne 5.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 18.00
1.8 żywność długoterminowa 7.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 42
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Sztab nr 3 przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie składa podziękowania dla Pani Dyrektor Ewy Momot za możliwość zorganizowania zbiórki w naszej szkole.

Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy i darczyńców, którzy aktywnie włączyli się w akcję.