Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Diana
Nazwisko Adamczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im.Macieja Rataja
Miejscowość Karczmiska
kod pocztowy 24-310
adres (ulica) Szkolna 1
obszar administracyjny wieś Karczmiska, gminna Karczmiska
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8287034
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zs.karczmiska.com

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

zbiórka w Szkole Podstawowej im.Macieja Rataja w Karczmiskach

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.50
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 10.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 7
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Pana Dyrektora Piotra Długosza, za możliwość zorganizowania zbiórki w naszej szkole.

Podziękowanie dla całej klasy 2c za przekazane dary.

Podziękowania dla grupy przedszkolnej 4latki pani Doroty Adamczyk za przekazane dary.

Podziękowania dla uczniów: Olgi Adamczyk, Zofii Wojnickiej, Wojtka Aleksandrowicza, Jakuba Gorala, Oliwii Turskiej, Julii Charchuły,