Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 151
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego
Miejscowość Tomaszów Lubelski
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Żwirki i Wigury 7
obszar administracyjny Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek ZSTM w TL
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Akcja Katolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6659015
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zstm.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 4.80
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.50
1.7 słodycze 10.00
1.8 żywność długoterminowa 30.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Akcja Katolicka w Tomaszowie Lubelskim
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania