Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 132
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół
Miejscowość Goraj
kod pocztowy 23-450
adres (ulica) Bednarska 8
obszar administracyjny gmina Goraj
teren prowadzenia zbiórek Goraj
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6858025
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://zsgoraj.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 2.50
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.50
1.5 artykuły szkolne 1.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.00
1.7 słodycze 20.00
1.8 żywność długoterminowa 100.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog Szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania