Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 160
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa
Miejscowość Hucisko
kod pocztowy 37-311
adres (ulica) Hucisko 153
obszar administracyjny gmina Leżajsk
teren prowadzenia zbiórek Szkołą Podstawowa w Hucisku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 17-2429077
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp_hucisko.bip.gov.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

http://sphucisko.gminalezajsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-3&catid=19&Itemid=167

1.1 odzież 0.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 73.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Leżajsk
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Elżbieta Żak

Uczniowie SP Hucisko

Wolontariusze:

Agnieszka Jamrogowicz,

Beata Figiela