Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 153
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie Nr 15
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) H. Wieniawskiego 3
obszar administracyjny miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole Miejskie Nr15 w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-6569080
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 23.20
1.2 obuwie 3.00
1.3 zabawki 4.50
1.4 książki 0.70
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.25
1.8 żywność długoterminowa 1.05
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej MOPR Chełm
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania