Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 152
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Placówek Oświatowych
Miejscowość Dys
kod pocztowy 21-003
adres (ulica) ul Lotników Polskich 4
obszar administracyjny Gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek Zespół placówek Oświatowych w Dysie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4561314
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zpodys.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.0000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.00
1.7 słodycze 20.00
1.8 żywność długoterminowa 20.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Niemce
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania