Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Lepa

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Miejscowość Zamość
kod pocztowy 22-400
adres (ulica) Lwowska 57
obszar administracyjny miasto Zamość
teren prowadzenia zbiórek Zamość
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6775630
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.mcpr.zamosc.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – sztab nr 37 – w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” będzie prowadzić zbiórkę w dniach 25-26.11.2022 r. w ośmiu punktach:
– sklep PSS nr 5 ul. Nowy Rynek 7,
– sklep PSS nr 10 ul. Reja 12,
– sklep PSS nr 11 ul. Traugutta 1,
– sklep PSS nr 16 ul. Kilińskiego 11,
– sklep PSS nr 25 ul. Hrubieszowska 30a,
– sklep PSS nr 30 ul. Bohaterów Monte Cassino 6,
– sklep PSS nr 34 ul. Wojska Polskiego 1,
– sklep PSS nr 39 ul. Lipska 26

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 159.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów RADIO ESKA
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania