Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 145
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Centrum Usług Społecznych
Miejscowość Opole Lubelskie
kod pocztowy 24-300
adres (ulica) Ogrodowa 9
obszar administracyjny Gmina Opole Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Opole Lubelskie, ul. Ogrodowa 9
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Centrum Usług Społecznych
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4787348
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.cusopolelubelskie.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.60
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 90.4
1.7 słodycze 2.85
1.8 żywność długoterminowa 41.81
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania