Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 146
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Agencja Interaktywna Freeline
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-016
adres (ulica) Gabriela Narutowicza 61
obszar administracyjny Lublin-Śródmieście
teren prowadzenia zbiórek siedziba firmy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4735060
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.freeline.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka w siedzibie firmy Freeline sp. z o.o.

1.1 odzież 53.0000
1.2 obuwie 6.00
1.3 zabawki 10.00
1.4 książki 7.30
1.5 artykuły szkolne 3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 14.50
1.7 słodycze 42.10
1.8 żywność długoterminowa 94.30
1.9 ziemiopłody 2.00
2.2 inne dary 3.00
2.1 krótki opis tych innych darów Nosidełko dla dziecka
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów https://info-lublin.pl/
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania