Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 149
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Publicznych nr 1
Miejscowość Terespol
kod pocztowy 21-550
adres (ulica) ul. Henryka Sienkiewicza 27
obszar administracyjny miasto Terespol
teren prowadzenia zbiórek miasto Terespol
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3752172
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.zsp1terespol.edu.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 9.1000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 7.90
1.4 książki 3.25
1.5 artykuły szkolne 7.55
1.6 środki czystości i higieny osobistej 15.15
1.7 słodycze 9.20
1.8 żywność długoterminowa 4.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
  1. Rodzice oraz uczniowie ZSP nr 1 w Terespolu
  2. Jacek Danieluk
  3. Piotr Dudkiewicz
  4. Edyta Krzemińska
  5. Wioletta Czerko
  6. Mariola Mendra
  7. Anna Roguska