Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 170
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Miejscowość Panieńszczyzna
kod pocztowy 21-002
adres (ulica) Aleja Warszawska 43
obszar administracyjny gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Jastkowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5020419
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.spjastkow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 11.3000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.05
1.7 słodycze 2.64
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego DPS Krzesimów
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 23
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania