Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 155
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-090
adres (ulica) ul. Jaczewskiego 5
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7478081
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://msz.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 8.40
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.34
1.4 książki 20.00
1.5 artykuły szkolne 1.56
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.74
1.7 słodycze 6.80
1.8 żywność długoterminowa 58.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Bractwo im. św. Brata Alberta
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania