Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 164
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich
Miejscowość Osmolice Pierwsze
kod pocztowy 23-107
adres (ulica) Osmolice Pierwsze 165, 23-107 Strzyżewice
obszar administracyjny Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek Gmina Strzyżewice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5628013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://szkolaosmolice.strzyzewice.lubelskie.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych

1.1 odzież 19.6800
1.2 obuwie 1.02
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 1.10
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.80
1.7 słodycze 4.00
1.8 żywność długoterminowa 6.02
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2023.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej.

Liczymy na współpracę w kolejnych latach.

 

Z poważaniem

Krystyna Paczkowska