Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 158
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa Nr 7
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Synów Pułku 15
obszar administracyjny m.Chełm
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5634884
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp7chelm.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.0000
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 1.32
1.4 książki 1.00
1.5 artykuły szkolne 0.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.65
1.7 słodycze 7.37
1.8 żywność długoterminowa 37.10
1.9 ziemiopłody 1.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów Super Tydzień Chełmski
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej 0
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego 0
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog Szkolny - SP nr 7 Chełm
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 11
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 158

Podziękowania

Podziękowania