Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 165
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
Miejscowość Łaszczówka
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) Spółdzielcza
obszar administracyjny gmina Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek Łaszczówka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6658081
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://http://zslaszczowka.superszkolna.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.4000
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.80
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.20
1.7 słodycze 18.60
1.8 żywność długoterminowa 77.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Tomaszów Lubelski
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania