Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 173
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-612
adres (ulica) Głęboka 45
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5376000
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.umcs.pl/pl/wydzial-politologii-i-dziennikarstwa.htm

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 11.90
1.2 obuwie 1.55
1.3 zabawki 1.50
1.4 książki 5.35
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 1.25
1.8 żywność długoterminowa 13.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 1

Podziękowania

Podziękowania