Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu 175
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość Podhorce
kod pocztowy 22-600
adres (ulica) PODHORCE 114A
obszar administracyjny Gmina Tomaszów Lubelski
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Podhorcach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6664622
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://podhorce.szkolna.net

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.50
1.4 książki 3.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.00
1.7 słodycze 0.70
1.8 żywność długoterminowa 77.00
1.9 ziemiopłody 5.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 1
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 115

Podziękowania

Podziękowania

Renata Kowalik

Anna Wójcik