Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Kowalik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Miejscowość Świdniku
kod pocztowy 21-040
adres (ulica) Hotelowa 6
obszar administracyjny miasto Świdnik
teren prowadzenia zbiórek teren miasta Świdnik
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7516110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.internat@pcez.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab nr 32 informuje, że dary zostały przekazane do głównego magazynu Akcji PDPZ w Lublinie - do pani Bożeny Dyś

1.1 odzież 5.2
1.2 obuwie 0.7
1.3 zabawki 3.9
1.4 książki 3.5
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 10.5
1.7 słodycze 35.00
1.8 żywność długoterminowa 55.2
1.9 ziemiopłody 5.2
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Bardzo proszę o wydruk dyplomów dla 30 wychowanków - wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji - nie będę podawała imion i nazwisk ponieważ dużo osób wzięło udział z Ukrainy- ich imiona i nazwiska są kłopotliwe, ja sobie wypiszę markerem jeśli to jest możliwe i nie jest dla państwa kłopotem.

Bardzo proszę tylko o dyplom imienny dla:

  1. Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku,
  2. Dyrekcji Sklepu "Kaufland"
  3. Wychowawcom: - Rafał Pydyś, - Lucyna Janowska,-  Bogdan Błaszczuk, - Bogusław Różycki, - Alicja Kozak, - Wiesława Skwarczyńska,-  Krzysztof Wilkołazki.
  4. no i oczywiście dla szefa sztabu - Małgorzata Kowalik  - łącznie 10  dyplomów plus 30 dla wychowanków.                                           Bardzo dziękuję za możliwość udziału w akcji