Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Spustek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-861
adres (ulica) Śliwińskiego 5
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7411305
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp43.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 4.00
1.4 książki 7.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.00
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 60.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) PCK Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Sztab nr 8 serdeczne dziękuje Pani Dyrektor Elżbiecie Pieczonce, Pani Wicedyrektor Małgorzacie Rodzik, wolontariuszom: Joannie Sadowskiej - Pszczole, Marcie Rycerz, Ewie Gorczyńskiej - Kwiatkowskiej, Katarzynie Bondyrze, Monice Klej, Katarzynie Najman, Angelice Zając, Dorocie Klimek, Annie Gąsior, Annie Sidorowskiej, Ewie Kidybie oraz całej społeczności szkolnej za aktywne włączenie się do akcji PDPZ 2022.