Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Grabowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Pocztowa 54
obszar administracyjny miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek PANS w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5658895
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://panschelm.edu.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Sztab Akcji 68 przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zorganizował zbiórkę darów w dniach od 7 do 19 grudnia 2022 r. Wolontariuszki działające w Studenckim Kole Wolontariatu PANS sprawnie zajęły się organizacją stanowiska zbiórki, upowszechnianiem informacji wśród społeczności akademickiej, ważeniem oraz transportem. Działania Koła aktywnie wsparli Przyjaciele Akcji: Marek Komorowski, Oliwier Dołęga, Justyna Kabała oraz Ewa Stafińska. W Akcję włączyli się studenci wszystkich kierunków studiów, pracownicy oraz zaprzyjaźnieni licealiści. Po podsumowaniu zbiórki przygotowano paczki i dostarczono do Domu Dziecka w Chełmie (ChCPDziR).

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 42.78
1.8 żywność długoterminowa 28.82
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów Zebraliśmy głównie słodycze oraz żywność długoterminową. Zapotrzebowanie na te właśnie produkty zostało wcześniej skonsultowane z dyrekcją Domu Dziecka (ChCPDziR).
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Radio Bon Ton
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Chełmie (ChCPDziR).
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 18
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

 

 • Studenckie Koło Wolontariatu Pedagogiki PANS,
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Marek Komorowski - Przyjaciel Akcji
 • Oliwier Dołęga -  Przyjaciel Akcji
 • Justyna Kabała - Przyjaciel Akcji
 • Ewa Stafińska- Przyjaciel Akcji
 • Wolontariusze: Agnieszka Grabowska
 • Katarzyna Połajdowicz
 • Agata Ajtkum
 • Olga Przymirska
 • Dorota Emerla
 • Natalia Drzazga
 • Olga Kociubińska
 • Martyna Turkiewicz
 • Klaudia Wróblewska
 • Weronika Łacińska
 • Honorata Kozioł
 • Aneta Boniecka