Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Adamczyk - Szebska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach
Miejscowość Puławy
kod pocztowy 24-100
adres (ulica) Aleja Mała 10
obszar administracyjny miasto Puławy
teren prowadzenia zbiórek zbiórka na terenie szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Psycholog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4586500
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sp2.um.pulawy.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/akcja-charytatywna-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime.html

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/akcja-charytatywna-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-1.html

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/aktualnosci/podsumowanie-akcji-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime.html

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 5.00
1.8 żywność długoterminowa 26.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog / psycholog szkolny - SP2 Puławy, Szlachetna Paczka - SP2 Puławy
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 7
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Edyta Białota - Chaber

V-ce Dyrektor Szkoły Dariusz Tuszyński

Ewa Przygocka

Iwona Głuska - Małecka

Joanna Krajewska - Pałac

Monika Bełczyk

Justyna Rutkowska

Jolanta Ciesielska

Barbara Ostrowska

Monika Kamińska

Anna Koryszewska

Ewa Kowalczyk