Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Dorota
Nazwisko Rusek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
Miejscowość Niedrzwica Duża
kod pocztowy 24-220
adres (ulica) ul. Lubelska 21a
obszar administracyjny Gmina Niedrzwica Duża
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny, Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5175024
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://apastuszak@wp.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 4.10
1.4 książki 6.16
1.5 artykuły szkolne 3.48
1.6 środki czystości i higieny osobistej 7.14
1.7 słodycze 79.00
1.8 żywność długoterminowa 57.10
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 45
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pan Dyrektor- Andrzej Pastuszak

Pani Dyrektor Renata Szymańska

Koordynator Dorota Rusek

Opiekun Katarzyna Bartnik

Społeczność Szkoły Podstawowej i. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty