Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Dyjach

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół w Kocudzy
Miejscowość Dzwola
kod pocztowy 23-304
adres (ulica) Kocudza Pierwsza 29
obszar administracyjny Gmina Dzwola, województwo Lubelskie
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół w Kocudzy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8753273
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zskocudza.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.20
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.50
1.7 słodycze 9.50
1.8 żywność długoterminowa 28.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów Strona internetowa Szkoły i Gminy
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Dzwola
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 6
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 15
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania rodzicom, którzy zadbali o to by ich dzieci mogły podzielić się z innymi dziećmi. Składam serdeczne podziękowania Pani Kierownik OPS Dzwola wraz z pracownikami za pomoc i dostarczenie paczek świątecznych dla potrzebujących i dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy