Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Cieplak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Hufiec ZHP Lublin
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-022
adres (ulica) Okopowa 11
obszar administracyjny Lublin, Świdnik i miejscowości położone w pobliżu
teren prowadzenia zbiórek w trakcie wydarzenia Betlejemskie Światło Pokoju
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://lublin.zhp.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Jesienne Spotkania z Piosenką - wydarzenie harcerskie

Betlejemskie Światło Pokoju - wydarzenie harcerskie i ogólnomiejskie

1.1 odzież 0.5
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 7.35
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.10
1.7 słodycze 51.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) TPD Lublin, Sztab ukraiński 53
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 53

Podziękowania

Podziękowania