Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Elżbieta
Nazwisko Usar-Kubecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 42
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-552
adres (ulica) Rycerska 9
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek SP42
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze, DPS Betania, Hospicjum Małego Księcia
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5360110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.sp42.lublin.pl/old/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 17.00
1.4 książki 6.00
1.5 artykuły szkolne 22.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 30.00
1.8 żywność długoterminowa 27.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Dzieci i Młodzieży, Lublin; Hospicjum im. Małego Księcia, Lublin; Betania Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 48
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 135
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

Elżbieta Usar-Kubecka

Marzena Ziółkowska

Agnieszka Żuławska

Gracjan Gazi

Kawczyńska Julia

Łastawiecki Michał

Sokołowska Alicja

Hołowiecka Agnieszka

Zielińska Daria

Dudzińska Dominika